top of page

We will appreciate any donation made by you!

BIEDRĪBAI “TAVI DRAUGI” PIEŠĶIRTS SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS.

BANK TRANSFER

PAYPAL

DONATION PHONE

THE BENEFICIARY

Biedrība "Tavi draugi"

REGISTRATION NUMBER

+371 90006865

* Call fee 4.27 Euro.

50008218771 

BANK ACCOUNT

LV21HABA0551046111790

THE NAME OF THE BANK

Swedbank

PURPOSE OF PAYMENT

Donation

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo un otro daļu sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus un tai ir citas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteiktās tiesības, savukārt personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu.

bottom of page