top of page

Novērtēsim jebkuru Jūsu ziedojumu!

BIEDRĪBAI “TAVI DRAUGI” PIEŠĶIRTS SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS.

BANKAS PĀRSKAITĪJUMS

PAYPAL

ZIEDOJUMU TĀLRUNIS

SAŅĒMĒJS

Biedrība "Tavi draugi"

REĢISTRĀCIJAS NUMURS

+371 90006865

*Maksa par zvanu 4.27 Eiro.

50008218771 

BANKAS KONTS

LV21HABA0551046111790

BANKAS NOSAUKUMS

Swedbank

MAKSĀJUMA MĒRĶIS

Ziedojums

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 4.panta pirmo un otro daļu sabiedriskā labuma organizācijai ir tiesības saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus un tai ir citas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteiktās tiesības, savukārt personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu.

bottom of page